Over 70-20-10 leren

Leren beperkt zich hoe langer hoe minder tot het klaslokaal waar een trainer voor een groep van 12 mensen gaat staan en de ene slide na de andere toont. Leren is een permanent onderdeel geworden van werken en leven. 
Het 70-20-10 leren is een aanpak waarbij het leren verdeeld wordt over 
  • 70% leren door te doen (toegepast op de werkvloer)
  • 20% leren door interactie met anderen (werkoverleg, intervisie, coaching, ...)
  • 10% leren door formele opleiding (klassikaal, e-learning, ...)
d-Comma integreert deze verschillende leervormen in haar leertrajecten voor arbeiders, bedienden en leidinggevenden waardoor we komen tot resultaten met meer impact.
 

Een praktijkvoorbeeld :

Een klant wilde aan de slag rond leiderschap bij zijn eerste leidinggevend niveau. Zij wilden dat dit programma volledig in lijn lag met het 70-20-10 leren en dat we zouden werken rond Communicatie-vaardigheden, Leiderschap, de waarden van de organisatie en Klantgerichtheid.

Samen met een team van experts gingen we aan de slag om een leerplatform uit te werken van waaruit het leren in dit traject volledig begeleid wordt. Zo kunnen de deelnemers op het platform met elkaar communiceren, ontvangen ze voorbereidende opdrachten, kan de trainer/coach hen rechtstreeks vragen stellen, ontvangen ze kleine stukjes theorie (in tekst of film), ... Naast dit digitale leerplatform voorzien we voor elke groep 4 klassikale sessies, aangevuld met 2 intervisie-sessies.

De focus van de klassikale bijeenkomsten ligt op het oefenen en toepassen van de theorie die ze leerden op het leerplatform. Na een korte opfrissing, gaan we meteen aan de slag met oefeningen, rollenspelen en ervaring-uitwisselingen.

Na afloop van elke sessie ontvangen deelnemers  een terugkoppelingsoefening zodat het geleerde meteen terug in de praktijk wordt toegepast.

Ondanks het feit dat bij deze klant de deelnemers op het werk geen toegang hebben tot het leerplatform en ze dus alles van thuis uit dienen te doen, is het een groot succes. Wat startte met een proefgroep, is intussen uitgegroeid tot 10 groepen met telkens 10 à 12 deelnemers en de sessies worden in aangepaste vorm ook voor de hogere leidinggevenden georganiseerd.  

Contacteer ons indien u zelf aan de slag wilt met het geïntegreerd leren. 


Website Builder