Success Insights - Inzicht in persoonlijkheid, motivatoren en drijfveren

Success Insights is een tool en een methodiek waarmee persoonlijkheid in kaart wordt gebracht en waarbij we focussen op de medewerker zijn kwaliteiten, drijfveren en de manier waarop we communiceren met anderen. 

Op basis van een online test, verkrijgen we een overzichtelijk werkdocument dat verder kan gebruikt worden tijdens coaching, feedbackgesprekken, ...

De Success Insights profielen zijn hulpmiddelen die HR professionals en managers ondersteuning bieden bij het nemen van objectieve beslissingen, het managen en motiveren van mensen en het aansturen van processen waarbij de menselijke factor van doorslaggevend belang is. 

De profielen helpen bij het 
  • onderbouwen van selectiebeslissingen
  • aansturen van medewerker is het kader van day-to-day management
  • voeren van functioneringsgesprekken
  • uitzetten en uitvoeren van beoordelingstrajecten
  • coachen en begeleiden van individuen in het kader van loopbaanbegeleiding
  • jobrotatie
  • werken aan teambuilding
  • maken van beroepskeuzes
  • opstellen van een Persoonlijk Opleidings Plan (POP)
 
 Als gecertifieerd coach heeft d-Comma deze tool reeds in verschillende projecten met succes gehanteerd. Hieronder enkele voorbeelden .

Toepassing Success Insights

Case 1 : Individuele coaching

één van onze klanten wilde met een groep high potentials aan de slag om hun leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen. Alle deelnemers startten met een online Success Insights test, waarna we door middel van individuele coaching en groepscoaching aan de slag gingen om aan deze vaardigheden te sleutelen. Doordat ze allemaal dezelfde test aflegden kregen we op een snelle manier een beeld over verschillen binnen het team en verkregen de deelnemers inzichten in hoe zij communiceren met anderen. 

Case 2 : Teambuilding

In een team bij één van onze klanten heerste regelmatig een ijzige sfeer. Hierdoor ontstonden er conflicten, misverstanden en leed uiteindelijk het resultaat onder deze sfeer. 
Voor aanvang van de workshop heeft elke deelnemer een test afgelegd, waardoor wij een duidelijk beeld kregen van de verschillende persoonlijkheden, hun drijfveren, ambities en motivatoren in het team. 
Vervolgens organiseerden we een workshop waarbij we inzicht gaven in verschillen en hoe deze positief kunnen ingezet worden. Door de positieve benadering groeide het team meer naar elkaar toe, begrepen teamleden waarom de ene kort reageerde, de andere emotioneel, en een derde steeds stil was. 
Uiteraard komt op moment van stress de scherpe kant van elkeen nog altijd naar boven, maar hebben ze voor zichzelf een manier gevonden om elkaar hierop constructief aan te spreken.

 

Website Builder