Leren is veel meer dan een activiteit. Het is een attitude, een manier van denken, waardoor je voortdurend leert uit wat je doet. Dit leren vormt de basis van innovatie, vooruitgang en resultaten. 

- Pim Vandijck - d-Comma
  70-20-10 Leren 

Leren beperkt zich hoe langer hoe minder tot het klaslokaal waar een trainer voor een groep van 12 mensen gaat staan en de ene slide na de andere toont. Leren is een permanent onderdeel geworden van werken en leven. 
Het 70-20-10 leren is een aanpak waarbij het leren verdeeld wordt over 
  • 70% leren door te doen (toegepast op de werkvloer)
  • 20% leren door interactie met anderen (werkoverleg, intervisie, coaching, ...)
  • 10% leren door formele opleiding (klassikaal, e-learning, ...)
d-Comma integreert deze verschillende leervormen in haar leertrajecten voor arbeiders, bedienden en leidinggevenden waardoor we komen tot resultaten met meer impact.

Door partnerships hanteren we ook solide tools (oa digitaal leerplatform) waardoor de verschillende leervormen samen gebundeld worden tot één geheel. 


Ontdek hier onze visie op 70-20-10 leren


 Opleiding-thema's

Leiderschap
Peterschap
Coaching
Insights persoonlijkheid-typologieën
Interculturele samenwerking
Feedback geven en krijgen
Feedbackgesprekken (evaluatie- en functioneringsgesprekken)


Subsidies voor opleidingen

Opleidingen kosten geld. Gelukkig bestaan er heel wat subsidiemogelijkheden. d-Comma helpt u graag op weg om uw weg te vinden door heen het subsidielandshap, zodat u alvast een deel van de investeringen kan recupereren. 

Leervormen

d-Comma hanteert afhankelijk van de vraag verschillende leervormen

Klassikaal
e-Learning
Voorbereidende opdrachten
Intervisie
Worldcafé
Individuele coaching
Groeps-coaching

... ontdek hier meer over deze leervormen 

Van medewerker tot STERspeler (c)

Heb je ook al meegemaakt dat je iets 10 keer aan iemand hebt uitgelegd en dat hij wel de kennis heeft, maar het niet wilt / kan toepassen ? d-Comma ontwikkelde de unieke STER-methodiek om medewerkers efficiënter te laten leren. 

... Lees hier meer over dit model 

Website Builder