Elke vraag verdient een doordachte Leer-oplossing

d-Comma gelooft niet in one-size-fits-all oplossingen. De cultuur van een organisatie, de concrete vraag, het doelpubliek, de timing en de kostprijs zijn maar enkele van de vele factoren die bepalen welke oplossing het beste resultaat oplevert. Daarom besteden we veel tijd in het op voorhand bevragen van de klant om te komen tot een oplossing die het gewenste effect bereikt. We streven hierbij voortdurend naar Return on Expectations.

Hieronder vindt u enkele van onze veel gebruikte methodieken :

  Klassikaal

De klassikale opleiding is een veelgebruikte vorm van formeel leren. 
Precies omdat het zo vaak voorkomt weten we (uit onderzoek) ook erg veel over de effectiviteit van klassikaal lesgeven. En de conclusie is veelzeggend : klassikaal lesgeven behoort tegelijkertijd tot de meest krachtige en de meest inefficiënte werkvormen. Het gaat er dus niet om of je al dan niet klassikaal lesgeeft, maar wel over hoe je het doet...

Bij d-Comma gaan we bij klassikaal leren aan de slag met groepen van maximaal 14 deelnemers rond een concreet thema. Tijdens de opleiding kunnen zowel theoretische kaders, groepsdiscussie en rollenspelen aan bod komen. 

   
  Klassikaal

De klassikale opleiding is een veeomt weten we (uit onderzoek) ook erg veel over de effectiviteit van klassikaal lesgeven. En de conclusie is veelzeggend : klassikaal lesgeven behoort tegelijkertijd tot de meest krachtige en de meest inefficiënte werkvormen. Het gaat er dus niet om of je al dan niet klassikaal lesgeeft, maar wel over hoe je het doet...

Bij d-Comma gaan we bij klassikaal leren aan de slag met groepen van maximaal 14 deelnemers rond een concreet thema. Tijdens de opleiding kunnen zowel theoretische kaders, groepsdiscussie en rollenspelen aan bod komen. 
 
Intervisie (peer-coaching)

Dit is een werkvorm waarbij een groep van maximum 8 deelnemers rond een concreet onderwerp bijeen komt. Bij aanvang van de sessie stellen de deelnemers een concrete vraag. Door middel van het intervisie proces, helpen de andere deelnemers de vraagsteller om te komen tot een concreet, praktisch antwoord. 

Deze werkvorm is zeer praktisch en leidt meteen tot resultaten en antwoorden vanuit de groep. 

d-Comma faciliteert de groep zodat focus en resultaatgerichtheid gegarandeerd worden.  
 


 
Workshops

Deze werkvorm gebruiken we vaak voor brainstormen, strategie-bepaling en verhogen van betrokkenheid. Bij workshops gaan we aan de slag met stapels post-it notes, flipcharts en een onbevangen blik. Door onze procesbegeleiding zorgen we dat de groep komt tot een concrete output


 
 
 
 Individuele Coaching

Bij deze werkvorm gaat de coach en de coachee (persoon die gecoacht wordt) samen aan de slag rond een concreet thema.  De coaching kan handelen over een vraagstuk waarrond de coachen wilt werken (vb krachtige presentaties geven), verhelpen van blokkering in gedachtenpatroon van de coachee (vb ik durf geen confronterende feedback te geven), ...

d-Comma werkt hierbij met het 3G model waarbij we ervan uitgaan dat Gedrag - Gedachten en Gevoelens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door op alle 3 deze elementen te werken bereiken we het meest geslaagde resultaat.
 
   
 World Café

Dit is een workshop die bedoeld die gebruikt wordt als large group intervention. Deze werkvorm zetten we dus in om met een grote groep (tot 300 medewerkers) door middel van workshop en discussie rond een concreet thema aan de slag te gaan. Door middel van gerichte vragen dienen de deelnemers concrete antwoorden te formuleren die op het einde van het world café gepresenteerd worden. Het is een dynamische en output gerichte werkvorm waar u op korte termijn veel medewerkers tegelijkertijd met kan betrekken.

Zo vroeg één van onze klanten ons om met een groep van 80 medewerkers een world café te organiseren rond feedback. Tijdens dit world café splitsten we de discussie op rond volgende deelaspecten :
  • Tricks delen om feedback te geven
  • Welke kansen zie je om feedback te geven
  • Wat is er nodig om feedback te durven geven ? 
  • Hoe geef ik feedback aan mijn leidinggevende
In de maanden na het world café zijn we met deze groep in kleinere groepen aan de slag gegaan met intervisie om dit thema verder te verkennen. 

 
Inspiratiesessie

Deze werkvorm is uitermate geschikt om met een grote groep medewerkers (tot 500) tegelijk een bewustwording te creëren. Door middel van een zeer inspirerende sessie, aangevuld met uitdagende statements creëren we op 1,5u een sterke bewustwording bij alle deelnemers. 

Deze werkvorm is uiterst geschikt bij aanvang van een veranderingstraject. 

d-Comma ontwikkelde oa inspiratiesessies rond volgende thema's :
  • De 5 succesfactoren van Samenwerken
  • Klanten verdienen uw aandacht
 


   
Website Builder