De kracht van échte samenwerking

Regelmatig zien we organisaties waar medewerkers en afdelingen té weinig samenwerken. Collega's die fysiek op 5meter van elkaar zitten weten niet waar de andere met bezig is. Daarenboven zien we vaak duidelijke breuklijnen tussen binnen- en buitensales, tussen sales en operations, tussen arbeiders en bedienden, tussen operations en ondersteunende diensten, ... Het is alsof organisaties eilanden zijn en men vergeten is om bruggen te bouwen tussen deze eilanden. 
In deze setting spreken veel medewerkers van het "wij" en het "zij" kamp en denkt men eerst aan "wij" en dan pas aan "zij". 
Hierdoor verliezen organisaties veel kwaliteit en efficiëntie verliezen. 

Daarenboven : 
klanten hebben écht geen boodschap aan deze interne verdeeldheid. Klanten willen immers leveranciers die goede producten en diensten op een efficiënte manier aanleveren. 

d-Comma heeft 5 succesfactoren geïdentificeerd om te komen tot een betere, efficiënte samenwerking met collega's, partners, leveranciers en klanten. De 3 eerste succesfactoren zijn 
 
 • duidelijke afspraken omtrent verwachtingen en doelen
 • interesse tonen in elkaar
 • positivisme
Voortbouwend op deze 5 succesfactoren heeft d-Comma een aantal tools en technieken ontwikkeld om de samenwerking in uw organisatie te verbeteren. 
 • Samenwerkings-scan, gebaseerd op de 5 succesfactoren van efficiënte samenwerking (c) d-Comma
 • Inspiratiesessie omtrent de 5 succesfactoren van efficiënte samenwerking
 • Brainstorm en strategie sessies om duidelijke doelen te definiëren
 • Diverse opleidingen 
  • Leiderschap
  • Feedback is geen kritiek !
  • Omgaan met conflicten
  • De kracht van WIJ
Een praktijkcase

Eén van onze klanten, een groot ziekenhuis, contacteerde ons omdat op een afdeling de samenwerking ver zoek was. Binnen de afdeling werkten 120 medewerkers en bestonden verschillende kliekjes, werd er veel geroddeld, geklaagd en gezaagd en werd er weinig of geen kennis gedeeld. De leidinggevende wilde hierin verandering brengen. Hij besefte dat dit enkel kon lukken indien iedereen van de afdeling betrokken werd bij de nieuwe manier van samenwerken. Daarom besloten we om iedereen te laten deelnemen aan 4 workshops. 

In de eerste workshop beoogden we 2 doelen : ten eerste lieten we iedereen uitpraten over wat er volgens hen misliep (obstakels op de baan opruimen). Toen dit eenmaal gebeurd was, konden we gas geven en lieten we door middel van een brainstorm iedereen aangeven welk gedrag zij van collega's verwachten zodat ze kunnen samenwerken. Hier kwamen zaken uit zoals respect, eerlijkheid, luisteren, kennis delen, ...

In de tweede workshop werkten we dit kader verder uit en ging men in kleine subgroepjes een definitie geven aan het gedrag dat eerder omschreven werd. Hierdoor werd het gewenste gedrag duidelijk voor iedereen. 

In de derde workshop organiseerden we een brainstorm om na te gaan hoe we konden zorgen dat dit kader in de toekomst blijft leven. In deze workshop boden we ook enkele inzichten en kaders aan rond het geven en ontvangen van feedback.

In de laatste, korte workshop vroegen we van iedereen engagement rond de gemaakte afspraken. Dit werd bekrachtigd door een leuke visual (zie hieronder) die door iedereen ondertekend werd.

Vandaag, meer dan 1,5 jaar na de laatste workshop leven de afspraken nog steeds. Dit kader zorgt dat ongewenst gedrag gemakkelijker bespreekbaar is en dat positief gedrag ook expliciet gewaardeerd wordt. Dit kader werd ook geïntegreerd in de jaarlijkse evaluatiegesprekken. 
Herkent u bovenstaande situaties en hebt u een vraag ?
 


Contacteer Pim Vandijck - pim@d-comma.com


Quotes, Oneliners and cartoons over Samenwerking

 “Individually, we are one drop. Together, we are an oceam.”

Ryunosuke Satoro

       United we stand,
divided we fall


the kids
         
    Coming together is a beginning, 
Keepting together is progress
Working together is success" 


Henry Ford
  Alles zelf doen is optellen. 
Samenwerken is vermenigvuldigen
         
 
Wie in productontwikkeling uit alle macht probeert te verhinderen dat iemand afkijkt, schaadt zijn onderneming eerder dan dat hij iets oplevert. Innovatie is tegenwoordig teamwerk. Nieuwe kennis ontstaat wanneer zoveel mogelijk mensen de handen ineen slaan, hun kennis en ervaring uitwisselen en die - vaak vanuit tegenstelling - opnieuw samenstellen. Dat moet multidisciplinair en grensoverschrijdend gebeuren, zonder hiërarchisch denken. 

Uit Alles anders dan anders (2007) - p.39
   
Website Builder